Bireysel Emeklilik

Yağmur Emeklilik Planı

Yağmur Plan, 12.000 TL başlangıç aidatı ile sisteme girip peşin giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi avantajı elde etmek isteyen katılımcılar için oluşturduğumuz emeklilik planıdır. 

Asgari Katkı Payı

Aylık 250 TL ve üzerinde katkı payı yatırmayı düşünüyorsanız birikimlerinizi Yağmur Plan'da değerlendirebilirsiniz. 


Yönetim Gideri Kesintisi

Yağmur Plan'da ödenen tüm katkı payları için %1 yönetim gideri kesintisi uygulanır.


Devlet Katkısı

Ödediğiniz tüm katkı payları için %25 oranında, devlet katkısı avantajından faydalanırsınız.  Devlet katkısının hak edilebilmesi için katılımcının sistemde kalış süresine bağlı olarak aşağıdaki oranlarda belirlenmiş kademeli bir yapı uygulanmıştır. 3 yıldan önce sistemden ayrılma durumunda Devlet Katkısından faydalanılmaz.

Giriş Aidatı

Katılımcıların bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında giriş aidatı alınır. Yağmur Plan'da sisteme giriş anında alınan giriş aidatı bulunmamaktadır. Çıkışa ertelenmiş giriş aidatının teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücrete oranı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ödeme Seçenekleri

Ödemelerinizi aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık vadelerde gerçekleştirebilirsiniz. Banka hesabınızdan otomatik ödeme talimatı verebilir ya da kredi kartı ile ödemelerinizi yapabilirsiniz. Dilediğiniz zaman katkı payı ödemelerinize ara verebilir, ödediğiniz aylık katkı payı tutarını (asgari tutarın altında olmamak kaydıyla) azaltabilir ya da artırabilirsiniz. 

 

Fon İşletim Gideri Kesintisi ve Fon Toplam Gider Kesintisi

Birikimleriniz için tercih ettiğiniz yatırım fonlarından yapılacak Fon İşletim Gider Kesintisi ve Fon Toplam Gider Kesintisi, her bir fonun fon net varlık değeri üzerinden günlük olarak hesaplanır. Emeklilik Yatırım Fonlarımız ve kesintileri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız


Plan ve Fon Dağılımı Değişikliği

Seçmiş olduğunuz planı yılda 4 defa, birikimlerinizin değerlendirildiği fonların dağılımını yılda 6 defa değiştirebilirsiniz.

Yağmur Plan’da sunulan Emeklilik Yatırım Fonları aşağıda yer almaktadır. 


Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek EYF Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart EYF Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım EYF

Kesintiler

Ertelenmiş Giriş Aidatı Uygulaması: 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan sözleşmenin sonlanması halinde, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında16 yaşından büyükler için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından sonlanma tarihine kadar yönetim gider kesintisi, peşin giriş aidatı ve ara verme kesintisi olarak şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak sözleşmenin birikiminden indirilir. Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, sonlanma tarihindeki ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücret dikkate alınmaktadır. Giriş aidatının hesaplanmasında, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan ilk altı aylık asgari brüt ücret esas alınır. Ayrıca aylık asgari brüt ücret tutarındaki değişiklikler sözleşmeye yansıtılır. 

Yönetim Gider Kesintisi Uygulaması: Sözleşmenin ilk beş yılında, tahsil edilen düzenli katkı payı, ek katkı payı, başlangıç katkı payı üzerinden planda belirtilen oran dahilinde yönetim gider kesintisi yapılmaktadır. İlgili kesinti, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarı aşamayacak şekilde uygulanacaktır. 

Katılımcının sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ayrılma ve başka bir şirkete emeklilik hesabını aktarması sonucu sözleşmenin sonlanması durumlarında giriş aidatının ertelenmiş kısmı katılımcının birikiminden indirilmek suretiyle tahsil edilir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gider Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Sözleşmenin ilk beş yılında ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL ek yönetim gideri kesintisi yapılır. İlgili kesinti, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutardan ilgili yılda peşin giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutarı aşamayacak şekilde uygulanacaktır.

Düzensiz Ödemeye Giriş ve Çıkış Koşulları: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir. 

Düzensiz Ödeme Statüsündeki Sözleşmelere İlişkin İadelerdeki Devlet Katkısı Kontrolü: Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmeler için kesintilere yönelik üst sınıra ilişkin kontrol uygulanmaz. 

Devlet Katkısı Kontrolüne İlişkin Açıklama: Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden ilgili yasal düzenlemede belirlenen oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Bu kontrolde, 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz.