Hayat Sigortaları

Tazminat İşlemleri

Tazminat talebi konusunda gerekli işlemler Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecektir. Posta, faks ve elektronik posta kanalı ile Genel Müdürlüğümüze ulaşan tazminat talebi ile süreç başlamış olacaktır. Tazminat taleplerinin ekinde gerçekleşen riske konu olan ve tazminat ödemesinin yapılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Tüm yazışma ve eksik belgelerin tamamlanmasına  müteakip tazminat değerlendirme süreci başlatılır.

Tazminat Talep Belgeleri Nelerdir?

Sigortalının vefat veya Kazaen Maluliyeti halinde teslim edilmesi gereken evraklar;
 • Sigorta poliçesi
 • Gömme izin kâğıdı / defin ruhsatı
 • Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ölüm nedenini açıklayan doktor raporu
 • Ölümün şüpheli olduğu durumlarda ek bilgi ve belge talebi
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı
 • Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait ikametgâh veya isimlerine kayıtlı güncel tarihli bir adet fatura veya güncel tarihli kredi kartı ekstresi
 • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, sürekli iş göremezlik hakkında karar vermeye yetkili olan hastanelerden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu
 • Katılımcının ikametgâh adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler
Tazminat ödemeleri Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen istisna durumları haricinde yapılacaktır.


Tazminat İhbarı İçin :

Telefon : 0850 222 55 55

Faks : 0212 381 79 00

E-posta: bilgi@bereketemeklilik.com.tr