• Küçült
 • Büyüt
 • Paylaş
 • Küçült
 • Büyüt
 • Paylaş

Mevzuat Değişikliği Hakkında Duyuru

Sayın Katılımcımız,

Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu’nda ve alt yönetmeliklerde 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikler yapılmıştır. Şirketimizde bulunan sözleşme(leri)niz için de geçerli olan uygulamalar ve yeni dönemde sistemin getirdiği avantajlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 • Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, ödenen katkı payları üzerinden yapılan kesintiler için bir üst sınır getirilmiştir. Bu çerçevede, sözleşmenin ilk beş yılı içinde yapılacak kesintilerin (giriş aidatı, ara verme ve yönetim gider kesintisi) toplamı her yıl için ilk altı ayda geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 8,5’ini aşamayacaktır. Ayrıca, sözleşmenin 5. yılından sonra ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılamayacak ve giriş aidatı tahsil edilemeyecektir.
   
 • Altıncı yıl sonrasında ise sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar yapılabilecek toplam kesinti tutarı, yönetmelikte belirtilen oranlar dahilinde emeklilik hesabındaki devlet katkısı tutarını geçemeyecektir.
   
 • Fon Toplam Gider Kesintisi (FTGK) adıyla yapılacak kesinti, fon türüne göre yıllık %1,09 ile 2,28 arasında değişen oranlarda uygulanacaktır. Bununla birlikte, emeklilik sözleşmelerinin 5. yıldönümünü takiben her yıl, sözleşmeden bir önceki yıl yapılan toplam Fon Toplam Gider Kesintisi’nin belirli bir oranında iade gerçekleşecektir. Bu iade, 5 ila 15. yıllar arasında yüzde 2,5’ten başlayarak her yıl %2,5 oranında arttırılmak suretiyle 15. yılda %25 oranına kadar yapılacaktır.
   
 • 01.01.2016 ve sonrasında katkı payı ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba katkı payı ödenmemesi durumunda sözleşme “düzensiz ödeme” statüsünde kabul edilecektir. Sözleşmenizin düzensiz ödemeye girmesi durumunda, beş iş günü içerisinde şirketimizde tanımlı elektronik posta adresinize bildirim yapılacaktır. Düzensiz ödeme statüsündeki bir sözleşmenin, ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir. Katılımcının düzensiz ödeme statüsünden çıkarılması hususunda şirketin katılımcı lehine yapacağı uygulamalar (defaten ödeme yapılması koşulunun esnetilmesi de dâhil) saklıdır.
Sözleşmenizin “düzensiz ödeme” statüsüne düşmemesi için ödemelerinizi aksatmadan yapmanız ve tarafınıza sağlıklı bilgilendirme yapabilmemiz için (e-posta adresiniz mevcut olmaması ya da değiştirilmesi gerektiği durumlarda) şirketimizin Çağrı Merkezi’ne telefonla (0850 222 55 55) ulaşmanız ya da e-posta (cm@asyaemeklilik.com.tr) adresine bilgi vermeniz gerekmektedir.

Ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında detaylı bilgiye www.asyaemeklilik.com.tr  ve egm.org.tr  adreslerinden ulaşabilir veya 0850 222 55 55 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Emeklilik zamanında iyi bir birikim elde etmek ve sözleşme(leri)nizin devlet katkısından azami düzeyde yararlanması için katkı payı tutarlarını artırmanızın önem arz ettiğini tekrar belirtmek isteriz.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni getirilen bu avantajlı dönemin, emekliliğinize bir kat daha huzur ve bereket getirmesini diliyoruz.

Saygılarımızla,
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.