Ferdi Kaza Sigortaları

Tazminat İşlemleri

Tazminat talebi konusunda gerekli işlemler Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecektir. Posta, faks ve elektronik posta kanalı ile Genel Müdürlüğümüze ulaşan tazminat talebi ile süreç başlamış olacaktır. Tazminat taleplerinin ekinde gerçekleşen riske konu olan ve tazminat ödemesinin yapılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Evraklar gönderildikten sonra değerlendirme süreci başlayacaktır.

Tazminat Talep Belgeleri Nelerdir?
Sigortalının vefat veya Kazaen Maluliyeti halinde teslim edilmesi gereken evraklar;

Kaza Sonucu Vefat Durumunda İstenecek Belgeler
 • En kısa sürede, Kesin ölüm nedenini belirten Gömme izin kağıdı veya defin ruhsatı veya mernis ölüm formu, -
 • Lehtar belirtilmemişse veraset ilamı veya mirasçılık belgesi,
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 • Resmi kaza tespit tutanağı,
 • Ölüm olayı adliyeye intikal etmiş ise; savcılık tahkikat sonuç raporu,
 • Lehtar/Kanuni varislere ait kimlik fotokopileri,
 • Ödemenin yapılacağı hesap/IBAN bilgileri,
 • Vergi dairesinden alınacak, Veraset ve İntikal Vergisi bakımından ""ilişiksizlik yazısı""(Ferdi Kaza Poliçeleri Hariç),
 • Bu belgeler dışında gerekli görüldüğü takdirde, sağlık ve otopsi raporları da talep edilebilir. Belgeler ile birlikte sigortacınıza başvurunuz.
Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Durumunda İstenecek Belgeler
 • T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastaneden temin edilecek maluliyet derecesini gösterir doktor heyet raporu,
 • Tedavi ile ilgili raporlar,
 • Kaza sonucu maluliyet ise kaza tespit tutanağı,
 • Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 • Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler