Bireysel Emeklilik

Faizsiz Bireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik fonları farklı enstrümanlara yatırılır. Bu yatırım araçlarının bir kısmı doğrudan faizli, bir kısmı faizli olmasa da katılım bankacılığı prensiplerine uygun değil, bir kısmı ise hem faizsiz hem de katılım bankacılığı ilkelerine uygundur. Dolayısıyla BES’i faizli BES ve faizsiz BES diye ayırmak mümkündür. Piyasada faaliyet gösteren BES şirketlerinin önemli bir bölümü topladıkları BES fonlarını faizli ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olmayan yatırım araçlarından müteşekkil emeklilik yatırım fonlarında değerlendirmektedir. Bu yatırım fonlarının içeriğinde devlet tahvili ve hazine bonosu, özel sektör borçlanma senetleri, repo, vadeli mevduat, dış borçlanma senetleri, borsa yatırım fonları, hisse senetleri ve dövizler yer alabilmektedir.

Faizsiz BES’te ise yukarıda arzedilen yatırım araçlarına değil danışma kurulu onayından geçmiş, alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapılmaktadır. Danışma kurulumuzun ifadesiyle İslam hukukunda insanların yatırım yapamayacakları alanlar olduğu gibi yatırım yapabilecekleri alanlar da bulunmaktadır.

Ödenen katkı paylarıyla oluşturulan fonlar, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olan yatırım araçlarında değerlendirilecektir. Bu yatırım araçları ve yatırım yapılacak alanlar emeklilik yatırım fonlarının iç tüzük ve izahnamelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu yatırım araçları şunlardır;

  • Katılım bankalarında açılacak katılma hesapları
  • Katılım endeksine uygun hisse senetleri, ( Yurt içinde Bizim Menkul Değerler katılım endeksi kriterlerine uygun ve dünyadaki Dow Jones İslamîc Pazar Endeksi vb.)
  • Altın gibi kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ( Günlük repo dahil hiçbir şekilde faiz getirisi içermeyen fonlar)
  • Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen sukuk, kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçları,
  • İslamî kurallara uygun diğer yatırım araçları (mevcut ya da gelecekte çıkarılacak İslamî kurallara uygun diğer yatırım araçları)
İcazet Belgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.