Otomatik Katılım

İşverenler için Otomatik Katılım

Düzenlemeye göre ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz 2017'de, mahalli idareler ve KİT'ler ise 1 Ocak 2018'den itibaren sisteme dahil olacak. Öte yandan özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 1 Temmuz 2018'den itibaren, 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019'dan itibaren sisteme girebilecek.
Hayır! Başlangıçta sisteme dahil olma koşulu sağlanmışsa süreç içinde bu koşul değişse de Otomatik Katılım kapsamında çalışma devam edecek.
Hayır! Çalışan sayısı belirlenirken firmanızın farklı bölgelerdeki işyerlerinde çalışanların toplamı dikkate alınacaktır. Örneğin; bir banka genel müdürlük ve şubeleri için de hesaplama bu şekilde yapılacak.
Hayır! Şirketler topluluğu veya holdinglerde çalışan sayısı belirlenirken grup içindeki her bir firma için ayrı hesaplama yapılacak. Örneğin; holdinginizin bünyesinde yer alan gıda firması çalışan sayısı Bakanlar Kurulunca belirlenecek kıstas olan sayının altındaysa sisteme dahil olmayacak.
Evet! Emeklilik şirketinin seçimi, emeklilik fonunun seçimi ve kesilen katkı payının emeklilik şirketine aktarılması sorumluluğu işverene ait olacak. Bununla birlikte işveren oparasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerin icrasını emeklilik şirketine bırakabilecek.
Evet! İşverenle şirket arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme İmzalanacak. Bu sözleşme detayları ilerleyen dönemde netleşecektir.
Hayır! İşveren olarak katılımcı çalışanlarınızdan bir imza veya onay almayacaksınız.
Hayır! Bu kapsamda işverenin katkı payı ödemesi söz konusu değildir. Ancak işveren, Otomatik katılım Sistemi dışındaki İşveren Katkılı Grup Emeklilik Sözleşmeleri çerçevesinde her zaman çalışanı için katkı payı ödeyebilir.
Evet! 45 yaş altındaki tüm çalışanlar emekli olup olmadığına bakılmaksızın TC vatandaşı ve/veya Mavi Kart statüsündeyse istisnasız sisteme dahil olacaktır.
Evet! Eğer prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmiyorsa ödenecek katkı payı tutarı için kesinti yapılacak. Tutar değişmeyecek.
Evet! Çalışanın işten ayrılması durumunda, tüm iş ve işlemlerini doğrudan emeklilik şirketi ile kendisi gerçekleştirecektir. Ayrıca işten ayrıldıktan sonra da katkı payı ödemeye dışarıdan devam edebilir veya hesabını sonlandırabilir.
Hayır! Bu durumda işveren, hem şirketin ve hem de çalışanların menfaatleri doğrultusunda dilediği şirketi seçebilecektir.