Otomatik Katılım

Çalışanlar için Otomatik Katılım

Evet! Mevcut koşullarda bir emeklilik planına sahip olsanız dahi diğer koşullar yerine geliyorsa Otomatik Katılım ile tekrar sisteme girecek ve yeni avantajlardan yararlanabileceksiniz.
Evet! İşveren öncelikle çalışanına faizli/faizsiz fonlardan hangisini seçeceğini sorar. Fon seçimi yapılmayan hallerde işveren tercihi yapar.
Hayır! Emeklilik şirketini seçmek de değiştirmek de işverenin sorumluluğu ve yetkisindedir.
Evet! Çalışanlar için çalıştıkları birden fazla şirket varsa, her biri için ayrı Otomatik Katılım hesabı açılacaktır.
Hem Evet, hem hayır! Otomatik Katılım Sistemi’nde başlangıçta belirlenecek katkı payı tutarı kişinin prime esas kazancının %3’ünden az olamaz. Ancak katılımcı dilerse bu tutarın üzerinde bir katkı payı ödemeyi talep edebilir.
Hayır! Otomatik Katılım Sistemi’nde sadece çalışanın ücretinden kesilecek olan katkı payı ödenebilecektir. Ancak kişi dilerse bu tutarı arttırabilir.
Evet! Eğer isterseniz bu planın sürmesini talep edebilirsiniz.
Evet! Eğer yeni şirket Otomatik Katılım kapsamına girmiyorsa, önceki şirketteki planınıza devam edebileceksiniz. Ancak, eğer yeni şirket Otomatik Katılım kapsamındaysa yeni işyerindeki plana birikim transferi ya da plan değişikliği yapabilirsiniz.
Hayır! Bireysel Emeklilik planı veya Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik planınızı Otomatik Katılım kapsamındaki yeni planınız ile birleştiremez ve fon transferi yapamazsınız.
Hayır! Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. Ayrıca işverenler otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir.
Otomatik Katılım Sistemi’nde ne başlangıçta ve ne de çıkışa ertelenmiş bir Giriş Aidatı ile Yönetim Gider Kesintisi de olmayacak. Uygulanacak tek kesinti sadece Fon İşletim Gider kesintisi olacak.
Otomatik Katılım Sistemi’nde en başta ve süre sonunda verilen teşviklere ek olarak mevcut Devlet Katkısı modeli de bu sistemde aynen uygulanacak. Üstelik devlet bu sistem için Devlet Katkısını ayrı bir limit olarak hesaplama yoluna gitti. Yani sizin için hem mevcut sistemde hem de Otomatik Katılımda ayrı ayrı 5.332,5 TL* Devlet Katkısı kazancınız olabilecek
Otomatik Katılım Sistemi’nde üç ayrı teşvik var. Bunlar;
1- Başlangıçta bir kereye mahsus verilen 1.000 TL ilave Devlet Katkısı.
2- Ödenen Katkı paylarına %25 Devlet katkısı.
3- Süre sonunda Yıllık Gelir Sigortası marifetiyle maaş alacak olanlara verilecek olan birikimin %5’i oranındaki ek katkı.
Evet! Devlet Katkısı tutarlarına hak kazanmak için sistemde belirlenmiş süreleri doldurmak ve emekli olmak koşulları olacak. %25 oranındaki Devlet katkısı teşviki ile 1.000 TL’lik ek Devlet katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, hak ediş süreleri aşağıda yer alan tabloda açıklandığı gibi olacak.

Sistemde Tamamlanan Yıl Hak Ediş Oranı
0-3 yıl arası %0
3-6 yıl arası %15
6-10 yıl arası %35
10 yıl –Emeklilik Öncesi %60
Emeklilik Dönemi %100