• Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş
  • Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 28.05.2012
Günün Tarihi 24.09.2019
 
Fon Toplam Değeri 45.974.924,25
Yatırımcı Sayısı 0
Birim Pay Degeri 0,021143
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %80 katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk Ortaklık Paylarından oluştuğundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon’da yatırım yapılan ortaklık payları, katılım bankacılığı esaslarına uygun şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dâhil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık payı değişimleri yapılır. Ayrıca Fon portföyünde %20 ağırlığını geçmemek koşuluyla, katılım bankacılığı esaslarına uygun yabancı ortaklık paylarına, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz katılım ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Türkiye’de ve yurt dışında ihraç edilen gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir. Türkiye’de ve Uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapabilir.
Fonun Amacı:. Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ve Katılım 30 Endeksi kıstas olmak üzere katılım esaslarına uygun geniş listede yer alan ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefler.
Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,006 (Yüzbinde Altı) dır.
Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.                 %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı    Pay Oranı
   Pay Tutarı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği
%89,09 26.727.000 TL
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Personeli Sosyal yardım Vakfı
%9,90 2.970.000 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00 TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı
 
Yerli Hisse Senetleri % 86,11
Kamu Faizsiz Borçlanma Araçları ( TL ) % 9,69
Fon Alım Satım Yeri
Genel Müdürlük
Fon Kurulu Başkanı
Mahmut GÜNGÖR
Fon Kurulu Üyeleri
Özlem POLAT
Davut MENTEŞ
Murat VANLI
Fon Denetçisi
Murat KUTLAR
Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
%90 Katılım 30 Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL, %5 BIST-KYD Kira Sertifikası Endeksi Kamu
Fon Alım Satım Saati
11:00
Son Güncellenme Tarihi
11.07.2017

,

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )